Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie


1) Reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Bierothek Marketplace GmbH (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de voorwaarden die door de Verkoper zijn overeengekomen voor de goederen die in de online winkel worden gepresenteerd. Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Op overeenkomsten voor de levering van vouchers zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij anders bepaald.

1.3 Op overeenkomsten voor de levering van tickets zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk iets anders is bepaald. Deze algemene voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van kaartjes voor bepaalde evenementen vermeld in de artikelbeschrijving van de verkoper en niet de uitvoering van deze evenementen. Voor de uitvoering van de evenementen zijn uitsluitend de wettelijke bepalingen in de relatie tussen deelnemer en organisator alsmede eventuele afwijkende voorwaarden van de organisator van toepassing. Tenzij de verkoper tevens organisator is, is hij niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van het evenement, waarvoor uitsluitend de betreffende organisator verantwoordelijk is.

1.4 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.5 Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een rechtstransactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen eerder om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de onlineshop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

- door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien meerdere van voornoemde alternatieven aanwezig zijn, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop één van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn aanvaardt, wordt dit aangemerkt als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onder de jurisdictie van PayPal -Gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de Algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account kunt u bekijken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betaalmethode die tijdens het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na het verzenden van de bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden . Verder zal de verkoper de contracttekst niet ter beschikking stellen. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling in de onlineshop van de verkoper een gebruikersaccount heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en zijn voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis toegankelijk door de bijbehorende gegevens te verstrekken inloggegevens.

2.6 Voordat de klant de bestelling bindend verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te detecteren kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst zijn de Duitse en Engelse taal beschikbaar.

2.8 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om de bestelling te verwerken correct is, zodat e-mails verzonden door de verkoper op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

2.9 Bij het bestellen van alcoholische dranken bevestigt de klant door het plaatsen van de bestelling dat hij of zij de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. De verkoper zorgt ervoor dat de klant de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt door gebruik te maken van een leeftijdsverificatiesysteem. De goederen worden daarom alleen overgedragen als de leeftijd van de klant succesvol is geverifieerd en de klant is geauthenticeerd.


3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het annuleringsbeleid van de verkoper op https://bierothek.de/service/widerrufsbelehrung .


4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsmogelijkheid(en) wordt(en) aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsdienst “PayPal”, wordt de betaling verwerkt via PayPal, hoewel PayPal hiervoor ook gebruik kan maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders. Als de verkoper ook betalingsmethoden via PayPal aanbiedt, waarbij hij vooruitbetalingen aan de klant doet (bijvoorbeeld aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsvordering over aan PayPal of aan de door PayPal ingeschakelde en met name genoemde betalingsdienstaanbieder. klant. Voordat PayPal of de door PayPal ingeschakelde betalingsdienstaanbieder de cessieverklaring van de verkoper accepteert, voert hij een kredietcontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de geselecteerde betaalmethode te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de gekozen betaalmethode wordt goedgekeurd, dient de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of met de overeengekomen betalingsintervallen te betalen. In dit geval kan hij alleen betalingen doen aan PayPal of aan de door PayPal ingeschakelde betalingsdienstaanbieder met schuldbevrijdende werking. Maar zelfs in geval van cessie van vorderingen blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, b.v. B. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, annuleringsverklaringen en zendingen of creditnota's.

4.5   Indien u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst “mollie”, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: “mollie”). De individuele betaalmethoden die via mollie worden aangeboden, worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor het afhandelen van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor mogelijk bijzondere betalingsvoorwaarden gelden, waarover de klant indien nodig separaat wordt geïnformeerd. Meer informatie over “mollie” is beschikbaar op internet onder https://www.mollie.com/de/ .

4.6 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst “Stripe”, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”). De individuele betaalmethoden die via Stripe worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper. Om betalingen te verwerken, kan Stripe andere betalingsdiensten gebruiken waarop speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over Stripe is online beschikbaar op https://stripe.com/de.

4.7 Indien u via Stripe de creditcardbetaalmethode selecteert, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van het contract. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: “Stripe”). Stripe behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.


5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt levering plaats binnen het door verkoper opgegeven aflevergebied op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres doorslaggevend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper daardoor moet maken. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de verzendkosten voor retourzending onderworpen aan de bepalingen die zijn vastgelegd in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3 Indien de klant als ondernemer handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de anderszins aangewezen persoon of instelling. de zending uitvoeren. Als de klant als consument handelt, gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen doorgaans pas over wanneer de goederen worden overgedragen aan de klant of aan een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen. In afwijking hiervan gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen, zelfs voor consumenten, over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vrachtvervoerder of de anderszins aangewezen persoon of instelling. de verzending uitvoeren, indien de klant de expediteur, de expediteur of de andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren opdracht geeft de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of onoordeelkundige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de niet-levering niet de schuld van de verkoper is en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

- per email

- per post

5.7 Tickets worden als volgt aan de klant verstrekt:

- per email

- per post


6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetalingen doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.


7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Tenzij anders bepaald in de volgende regelgeving, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

7.2 Indien de klant handelt als ondernemer,

- de verkoper heeft de keuze uit de aard van de aanvullende prestatie;

- Voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;

- Bij gebruikte goederen zijn rechten en aanspraken wegens gebreken uitgesloten;

- bij een vervangende levering in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken begint de verjaringstermijn niet opnieuw.

7.3 De hierboven geregelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing

- voor schadeclaims en onkostenvergoedingen van de klant,

- in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden,

- voor goederen die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die gebreken aan het gebouw hebben veroorzaakt,

- voor elke verplichting van de verkoper om updates te verstrekken voor digitale producten, in contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor eventuele bestaande rechtsvorderingen onaangetast.

7.5 Als de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om klachten te onderzoeken en te melden in overeenstemming met § 377 HGB. Indien de klant de daar geregelde rapportageverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.


8) Inwisseling van cadeaubonnen

8.1 Vouchers die via de onlineshop van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna “cadeaubonnen”) kunnen alleen in de onlineshop van de verkoper worden ingewisseld, tenzij op de voucher anders staat vermeld.

8.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

8.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

8.4 Bij één bestelling kunnen ook meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld.

8.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van extra cadeaubonnen.

8.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan er gekozen worden voor één van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden om het verschil te verrekenen.

8.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

8.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan betalingen met bevrijdende werking doen aan de betreffende houder die de cadeaubon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van het ontbreken van de bevoegdheid, het onvermogen of het ontbreken van de bevoegdheid om de betreffende eigenaar te vertegenwoordigen.


9) Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.


10) Plaats van jurisdictie

Als de klant optreedt als handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de claims die uit het contract voortvloeien, kunnen worden toegerekend aan de professionele of commerciële activiteit. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.


11) Gedragscode

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op internet kunnen worden bekeken op https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.


12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.


Vanaf: 29 augustus 2023

;