Bescherming van de jeugd

Bescherming van de jeugd

Ons assortiment alcoholische dranken richt zich uitsluitend op meerderjarigen. Wij eisen van alle klanten dat ze bij het bestellen hun geboortedatum opgeven. Door vóór elke bestelling onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, bevestigen klanten dat ze de wettelijke leeftijd hebben bij het bestellen van alcoholische dranken en verzekeren ze dat ze ouder zijn dan 18 jaar. Bovendien zorgen klanten er bij het bestellen van alcoholische dranken voor dat hun gegevens met betrekking tot hun leeftijd, naam en adres correct zijn.

De klant is voorts verplicht ervoor te zorgen dat alleen hijzelf of volwassen personen die door hem zijn gemachtigd om de levering in ontvangst te nemen, de levering van alcoholische dranken aanvaarden.

Bierothek® GmbH behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen zodra zij kennis krijgt van een bestelling die met onjuiste leeftijdsinformatie is geplaatst.

;