afdruk

afdruk


De Bierothek® is een product van Bierothek GmbH. Bierothek® is een geregistreerd woordmerk van Bierothek Group GmbH. In Oostenrijk wordt het handelsmerk onder licentie gebruikt door de heer Axel Kiesbye.

Volgens § 5 TMG

Bierothek Marktplaats GmbH
Christian Klemenz
Bij de spinnerij 3
96047 Bamberg

wettelijk document

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH)

Vertegenwoordigd door

Christian Klemenz, Maximilian Böhm

Contact

Telefoon +49-951-3017-8389
E-mail: info@bierothek.de

Registratie rechtbank

Inschrijving in het handelsregister.
Registratierechtbank: arrondissementsrechtbank Bamberg
Registratienummer: HRB 10463

belasting over de toegevoegde waarde

Btw-identificatienummer overeenkomstig artikel 27 a van de wet op de omzetbelasting: DE346847446

Verantwoordelijke persoon in de zin van artikel 18 lid 2 MStV:

Christian Klemenz, An der Spinnerei 3, 96047 Bamberg

Ontwerp/hosting

ticktoo Systems GmbH
Kronacherstraat 41
96052 Bamberg
planeet aarde
https://ticktoo.com

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/odr . U vindt ons e-mailadres in de juridische kennisgeving hierboven. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Vrijwaring

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met artikel 7, lid 1 TMG. Volgens paragrafen 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke rechtsovertreding. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige wettelijke overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet zichtbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding onredelijk. Als wij kennis krijgen van wettelijke overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's, gemaakt door de exploitanten van de site, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van juridische overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

;